Турбина под хомут HOWO (хово, хова) 2011 и А7 (VG1095110096/2)